Default text 2
Button 1 default text
Button 2 default text
Button 3 default text

ROZVOJ SOFT-SKILLS A TRÉNINKY

MANAŽERSKÝ ROZVOJ /
LEADERSHIP

 • Change Management/Leadership
 • Strategický management
 • Krizový management
 • Komunikace pro manažery
 • Role manažera, zásady manažerské práce
 • Time Management
 • Stanovování cílů a priorit
 • Styly vedení
 • Zpětná vazba
 • Řízení výkonu pracovního týmu (Performance Management System)
 • Pracovní motivace
 • Hodnotící a rozvojové rozhovory, náborové pohovory
 • Řešení krize pracovních výkonů
 • Manažerské vyjednávání
 • Koučování v manažerské praxi
 • Mentorování v manažerské praxi
 • Vedení pracovních porad
 • Stanovování úkolů, delegování a empowerment
 • Vědomý a autentický leadership
 • Transformační leadership

DALŠÍ DOVEDNOSTI

 • Stress management
 • Life-balance
 • Kreativita a inovace
 • Komplexní řešení problémů
 • Projektové řízení
 • Rozvoj interních lektorů
 • Facilitační dovednosti
 • Koučovací a mentorské dovednosti
 • Týmová integrita
 • Diverzita v organizacích
 • Hodnoty a firemní kultura

OBCHODNÍ/PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

 • Obchodní/prodejní principy
 • Akviziční dovednosti
 • Vedení obchodní schůzky
 • Překonávání námitek, argumentace
 • Typologie zákazníka
 • Řešení konfliktních situací
 • Obchodní vyjednávání
 • SPIN technika
 • Práce s cenou
 • Jednání s centrálním nákupem
 • Péče o zákazníka
 • Key Account Management
 • Networking
 • Emoční bloky v obchodě

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

 • Základní principy komunikace
 • Efektivní prezentace a prezentační dovednosti
 • Sebeprezentace
 • Neverbální komunikace
 • Řešení konfliktních situací
 • Řešení námitek
 • Efektivní telefonování
 • Asertivita a manipulace
 • Nenásilná komunikace – NVC
 • Emoční inteligence
 • Neurolingvistické programování v praxi – NLP
 • Ovlivňování vztahů a týmová spolupráce
Pokud uvažujete o skupinovém nebo individuálním tréninku nebo rozvojovém workshopu v oblasti manažerských, obchodních, komunikačních a leadership dovedností, rády Vás na této cestě provedeme! Kontaktujte nás.
©copyright C&F Consulting, 2016