Default text 2
Button 1 default text
Button 2 default text
Button 3 default text

ŘÍZENÍ ZMĚNOVÝCH PROJEKTŮ

Spolupráce s externím projektovým manažerem pro řízení implementace změny ve společnosti – ať již rozvojové, strategické či provozní – je vhodná ve chvíli, kdy interní lidské zdroje nemají potřebnou kapacitu či angažovanost ke změně.
Naší rolí je provést vás požadovanou změnou strukturovaně, což v praxi znamená:
  • Po společné definici očekávání a cíle, navrhneme pro vás plán řízení změny jako projektu.
  • Sestavíme projektový tým z interních zdrojů společnosti, vytvoříme plán pravidelných projektových aktivit a vydefinujeme komunikační pravidla projektu.
  • Vypracujeme harmonogram jednotlivých fází projektu a zajistíme jeho včasnou a detailní realizaci a dotažení dle definovaného rozpočtu.
Pro spolupráci nás můžete oslovit i ve fázi, kdy už transformace ve vaší společnosti začala, avšak nedaří se dosáhnout vytčených cílů.

V oblasti řízení změny máme bohaté zkušenosti jako konzultantky transformačních projektů. Zároveň přinášíme expertní vhled na připravenost vašich zaměstnanců ke změně, práci s jejich rezistencí a emocemi v průběhu změny, to vše profesionálním a lidským přístupem.

Umíme vás podpořit i formou tzv. INTERIM MANAGEMENT, kdy pro předem definované období fungujeme ve společnosti jako manažer určitého oddělení.

V takové roli může náš přínos spočívat:
  •  v nastavení optimálních procesů uvnitř oddělení a procesů týkajících se spolupracujících oddělení;
  • v nastavení pravidelných aktivit týmu vedoucích k dosažení požadovaného výkonu;
  • v zajištění auditu stávajícího týmu (diagnostika, doporučení pro další rozvoj, mentoring, coaching) a náboru nových kandidátů dle optimálního profilu;
  • (ve vhodné chvíli) v předání plně funkčního oddělení manažerovi, který se dále věnuje exekuci a maximalizaci výkonu týmu.
Máte před sebou nějakou konkrétní změnu či projekt a hledáte vhodného partnera, který vás změnou či projektem provede? Nebo jste v situaci, kdy se vám nedaří najít vhodného manažera pro tým ve vaší firmě?
Spojte se s námi, rády vám pomůžeme s řešením.
©copyright C&F Consulting, 2016