Default text 2
Button 1 default text
Button 2 default text
Button 3 default text

FACILITACE

Externí facilitátor například pro vedení porady, workshopu nebo brainstormingu je užitečný ve chvíli, kdy se skupina má plně soustředit na obsah a výstupy, nikoliv na strukturu, metody, řízení diskuse, dodržování času, aj.
Přínosem využití nás jako facilitátorů je, že účastníci mohou plně zaměřit svou energii na řešené oblasti, získávají nadhled nad jednotlivostmi a udržují na zřeteli potřebný cíl.

Naší zodpovědností je zodpovědnost za proces. To bývá obtížné pro facilitátora z interních zdrojů společnosti, protože může být strháván k tomu, aby přebíral zodpovědnost za něco, co mu nenáleží – spoluzodpovědnost za výstupy a jejich realizaci v praxi.

Naší klíčovou rolí v průběhu workshopu tedy je:
  • nastavit základní pravidla a způsob, jakým skupina dojde k cíli a výstupům z workshopu.
  • vést a podporovat skupinu tak, aby se po celou dobu na naplnění cíle a výstupů koncentrovala a směřovala k nim.
  • zajistit rovnocennost všech účastníků po celou dobu práce bez ohledu na jejich pracovní hierarchii.
  • ověřovat, že je ve skupině dosažen konsensus, tzn. toho, že všichni souhlasí s navrhovaným řešením a výstupy.
Stejně tak Vám nabízíme spolupráci v moderování konferencí (i dvojjazyčných) a panelových diskusí.
Zaujalo Vás, jak k facilitacím přistupujeme? Nebo se připravujete na konferenci a hledáte vhodného moderátora? Rády Vám pomůžeme! Spojte se s námi.

©copyright C&F Consulting, 2016